فهرست آثار استاد پژواک

 

- چندشعر پژواک ، ناشر مجله پشتون غږ ــ سال۱۳۴۲

 

گلهاي انديشه ، به اهتمام غلام حضرت کوشان ، چاپ مطبعه معارف ــ کابل سال

 

کليمه‌داره روپي ( اولين درامه حماسي در زبان پشتو ) که در سال ۱۳۱۸ نگاشته شده و در سال ۱۳۳۷ توسط پشتو تولنه چاپ گرديده است

 

- ترجمه سرودهاي ويدي که شماري از آنها منحيث متون استشهادي توسط مرحوم بينوا در اثرش بنام پشتني ميرمنو استفاده شده است

 

پيامبر ــ ترجمه از انگليسي اثر خليل جبران خليل که در سال ۱۳۱۸ بنام پيشوا ترجمه و در سال ۱۳۴۲ با مقدمه کوتاه از مترجم به چاپ رسيده است

 

افسانه هاي مردم که در سال ۱۳۴۴ توسط راديو افغانستان به نشر رسيده است

 

گلهاي کوهي اثري از ادبيات فلکلوريک پشتو

 

- ترجمه دري پيام يعقوب ليث صفاري به اعراب

 

باغبان ــ ترجمه اثر مشهور رابيندارا نات تاگور ، ناشر راديو افغانستان ، سال

 

-۱۳۴۴ عروج بارکزايي ها که يک جا با صديقي تأليف و در کابل به چاپ رسيده است

 

تعاملات مقوقيه و جزاييه ملي که در مورد دود و دستور ملي نوشته شده و توسط مديريت مطبوعات جلال آباد ( ننگرهار ) به چاپ رسيده است

 

- افغانستان يا آرياناي قديم

 

- مسئله پشتونستان

 

- رساله پشتونستان و روز پشتونستان

 

- بت ها و ميمون ها در نثر شيواي دري

 

سلامان و ابسال

 

زبور داؤد به نثر شيواي دري

 

 فيل مرغ هاي پادشاه ــ نشر ناشده

ـ

مطرب نامه

 

 پچير

 

انگور تاک

 

 دختر کوچي

 

حوض خاص

 

زن از نگاه محمد(‌ص

‌‌

 خاطرات پژواک

 

ناهيدنامه که در کابل (‌جمال‌مينه‌) هنگامي که پژواک زير نظر بود نوشته شده و اولاً در مجله سپيدي در سه قسمت نشر گرديد و بعداً در کانادا به شکل کتاب چاپ گرديده است

- الماس ناشکن ــ ترجمه شعر ويليام پت روت شاعر انگليس به مجاهدين افغان و جواب آن به شعر ، توأم با بيوگرافي استاد پژواک و ترجمه متون دري به انگليسي توسط فرهاد پژواک ، ناشر مؤسسه نشراتي پيوند ــ ايالات متحده آمريکا

 

- مذاکرات ژينو ــ مجموعه مقالات سياسي ــ تحليلي نگاشته شده در دوران جهاد و قيام ملي افغانها در باره جهات بين الملللي قضيه افغانستان ، ناشر جريده مجاهد ولس

 

حديث خون به اهتمام محمد روحاني با مقدمه خوب و سوانح آن مرحوم نگاشته نوشته محقق حبيب الله رفيع ، ناشر : انتشارات کتاب امان ــ پيشاور چاپ سال

۱۳۶۴ متأسفانه اين گزينه اشعار بدون دقت لازم چاپ گرديده و نه تنها برخي کلمات از قلم افتيده ، بل در آن اضافات بي جا نيز صورت گرفته است

 

- ميهن من به اهتمام محمد روحاني ، ناشر : مؤسسه نشر کتاب امان ، با مقدمه و سوانح به قلم استاد رفيع

 

مجموع آثار منتشره استاد پژواک در حدود سي جلد است . قرار است خاطرات استاد به شکل فشرده بزودي منتشر شود.  برخي آثار ديگراستاد نيز هنوز چاپ نگرديده اند تنظيم ديوان کامل اشعار و تجديد چاپ آثار ادبي استاد که ناياب ميباشد امري است که بخصوص در مرحله کنوني خدمت ارزنده به ادب و فرهنگ ملي خواهد بود

 

 

 
Video Tutorials 
I'm a title. ​Click here to edit me.

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

I'm a title. ​Click here to edit me.

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

I'm a title. ​Click here to edit me.

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

© Pazhwak Foundation 2015. Proudly created with Wix.com